Ping检测 国内测速 国际测速 网站速度对比 DNS查询 路由器追踪
查询记录

全选 电信 多线 联通 移动

审图号:GS(2018)738号亿速云提供云服务器支持
线路最快节点赞助商
所有 -- -
电信 -- -
多线 -- -
联通 -- -
移动 -- -
监测结果
监测点
解析IP
HTTP状态
总耗时
解析时间
连接时间
下载时间
文件大小
下载速度
操作
赞助商
江苏徐州[电信]
-
湖北仙桃[电信]
-
山东枣庄[电信]
-
江苏泰州[电信]
-
浙江湖州[电信]
-
河北保定[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
江苏镇江[电信]
-
四川绵阳[电信]
-
广东汕头[电信]
-
湖北宜昌[电信]
-
江苏扬州[电信]
-
湖北武汉[电信]
-
湖南衡阳[电信]
-
浙江金华[电信]
-
河南新乡[电信]
-
重庆[电信]
-
广东广州[电信]
-
广东佛山[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
广东深圳[电信]
-
广东深圳[电信]
-
广东佛山[电信]
-
湖北宜昌[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
浙江宁波[电信]
-
广东深圳[电信]
-
辽宁大连[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
江苏泰州[电信]
-
浙江绍兴[电信]
-
江西吉安[电信]
-
河南新乡[电信]
-
湖北武汉[电信]
-
江苏镇江[电信]
-
广东广州[电信]
-
广东佛山[电信]
-
天津[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
江苏宿迁[电信]
-
广东中山[电信]
-
四川成都[电信]
-
四川成都[电信]
-
辽宁大连[电信]
-
陕西咸阳[电信]
-
江苏镇江[电信]
-
新疆哈密[电信]
-
四川绵阳[电信]
-
河南新乡[多线]
-
河南郑州[多线]
-
江苏常州[多线]
-
河南新乡[多线]
-
辽宁大连[多线]
-
内蒙呼和浩特[多线]
-
江苏徐州[多线]
-
江苏宿迁[多线]
-
辽宁大连[多线]
-
江苏宿迁[多线]
-
江苏泰州[多线]
-
北京[多线]
-
河南新乡[多线]
-
河南新乡[多线]
-
河南新乡[多线]
-
广东深圳[联通]
-
江苏宿迁[联通]
-
山东枣庄[联通]
-
天津[联通]
-
山东济南[联通]
-
江苏宿迁[联通]
-
河南郑州[联通]
-
福建福州[联通]
-
广东深圳[联通]
-
湖南长沙[联通]
-
-
-
-
-
-
-
-
浙江嘉兴[联通]
-
黑龙江哈尔滨[联通]
-
江苏徐州[联通]
-
辽宁大连[联通]
-
山西运城[联通]
-
河南郑州[联通]
-
江苏徐州[联通]
-
河南新乡[联通]
-
广东深圳[移动]
-